Privacy

Privacyverklaring

Wat gebeurt er met uw contactgegevens?

BU3 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt.  We verwerken deze persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, dus om op uw reactie in te kunnen gaan.

BU3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht. De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld.

Vragen hiervoor kunt u via privacy@bu3.nl aan ons stellen. Natuurlijk kunt u ons ook hierover tijdens kantooruren bellen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

En dan plaatsen we ook nog cookies

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Cookies voor het bijhouden van statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van software van Google hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor…

– het gebruik van Google Analytics;
– het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
– het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
– het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
– het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
– het optimaliseren van de website.

Voor het gebruik van bovenstaande gegevens hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Ook wordt het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd.

Er worden geen gegevens met Google gedeeld en er worden geen andere Google diensten gebruikt in combinatie met Google Analytics-cookies.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten.

Instellingen van uw browser

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat deze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.